Sản phẩm Trí tuệ nhân tạo

XỬ  LÝ VIDEO
Đếm số lượng người xuất hiện trong video. Hiển thị kết quả dưới dạng bảng, biểu đồ đường và tạo bản đồ nhiệt
RÚT TRÍCH THÔNG TIN HÓA ĐƠN
Ứng dụng Trích xuất tự động dữ liệu hóa đơn đầu vào do Trung tâm R&D của công ty Fujinet Systems nghiên cứu và phát triển đã được ...
F.Smart Door -giải pháp nhận diện khuôn mặt
Nhận diện khuôn mặt thông minh là các giải pháp sử dụng trí thông minh nhân tạo (AI) để phát hiện khuôn mặt từ hình ảnh hoặc video ...
Những khó khăn của doanh nghiệp và Giải pháp chuyên ngành
GIẢI PHÁP NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT
Những năm gần dây việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các ngành đã trở nên phổ biến và ngày càng phục vụ tốt hơn trong đời sống .
Hotline