Hóa Đơn Điện Tử

Ưu điểm của phần mềm
Hóa đơn điện tử mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng: Hóa đơn điện tử tiết kiệm đến 75% chi phí so với Hóa đơn giấy. Doanh nghiệp càng sử dụng nhiều thì chi phí càng giảm: giảm chi phí in ấn, gửi, bảo quản, lưu trữ, khai thác hóa đơn, thuận tiện cho việc hạch toán kế toán, quản trị kinh doanh, đối chiếu dữ liệu; thông qua phương tiện điện tử nên thời gian giao dịch sẽ được rút ngắn. Hóa đơn điện tử góp phần hiện đại hóa công tác quản trị doanh nghiệp .

Phần mềm hóa đơn điện tử luôn đề cao tính bảo mật thông tin hóa đơn và đảm bảo an toàn thông tin.

Không còn nỗi lo mất mát, hỏng, bị mờ hoặc bay mất thông tin và bảo quản hóa đơn cho Doanh nghiệp.

Chuyển hóa đơn cho khách hàng chưa bao giờ đơn giản đến thế. Điều này giúp Doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình thanh toán và thu hồi công nợ.

Dễ dàng tra cứu và tìm kiếm hóa đơn mà không phải vào kho lưu trữ để tìm kiếm hóa đơn gốc.

Các báo cáo theo dõi được tức thì tăng khả năng kiểm soát hóa đơn và Doanh thu cung cấp hàng hóa dịch vụ.

Công tác hướng dẫn, chuyển giao nghiệp vụ quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đơn giản, nhanh chóng.

Chức năng của phần mềm
Chức năng chính
01.
Chức năng chính

Phần mềm hóa đơn điện tử luôn đề cao tính bảo mật thông tin hóa đơn và đảm bảo an toàn thông tin.

Chuyển hóa đơn cho khách hàng chưa bao giờ đơn giản đến thế !

Các lĩnh vực
Thiết bị điện - điện tử
Thiết bị điện - điện tử
Ngành thực phẩm-Mỹ phẩm
Ngành thực phẩm-Mỹ phẩm
Cơ Khí-Thép
Cơ Khí-Thép
May mặc - Thời trang
May mặc - Thời trang
Khách hàng
Công ty Hồng Tín Việt Nam
Công ty Hồng Tín Việt Nam
Công ty phân phối công nghệ Quang Dũng
Công ty phân phối công nghệ Quang Dũng
Hotline