Lời chào từ Tổng Giám đốc

FUJINET là công ty chuyên phát triển phần mềm. Khách hàng chủ yếu là các công ty phần mềm của Nhật Bản.

Việc phát triển phần mềm cho thị trường Nhật Bản chiếm hơn 98% doanh số của Fujinet.

Thông tin công ty

Tên công ty: Công ty Cổ phần FUJINET SYSTEMS

Tên viết tắt: FUJINET SYSTEMS JSC

Ngày thành lập: Ngày 01/10/1996 thành lập công ty FUJINET chủ yếu cung cấp máy tính cho các công ty Nhật ở Hồ Chí Minh.

Triết lý kinh doanh

Thông qua việc tích cực giao lưu kỹ thuật IT giữa hai nước Việt – Nhật, Fujinet muốn cống hiến vào sự phát triển về kinh tế, đào tạo nhân tài, nâng cao trình độ kỹ thuật của hai nước.

Quá trình phát triển

Ngày 01/10/1996: Thành lập dịch vụ máy tính FUJINET. Khởi đầu chỉ kinh doanh trong lĩnh vực tích hợp hệ thống.

Ngày 06/09/2000: Thành lập Công ty TNHH Mạng Máy tính Phú Sĩ (FUJINET CO., LTD.).

Hotline