Fuji Accounting dành cho doanh nghiệp vừa và lớn

Ưu điểm của phần mềm

Quản lý dữ liệu thống nhất trong doanh nghiệp, hợp nhất mọi nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp.

Gần 200 chức năng, đáp ứng yêu cầu quản trị chuyên sâu.

Cập nhật kịp thời các chế độ chính sách kế toán mới.

Tích hợp với hệ thống ERP Fujicocktail quản trị toàn diện doanh nghiệp.

Chức năng của phần mềm
CHỨC NĂNG CHÍNH
01.
CHỨC NĂNG CHÍNH

Quản lý tiền

Quản lý mua hàng, bán hàng & công nợ phải trả, công nợ phải thu.

Quản lý kho

Báo cáo tài chính, thuế

Báo cáo phân tích tài chính, quản trị.

QUẢN LÝ KẾ TOÁN
02.
QUẢN LÝ KẾ TOÁN

Phân hệ kế toán vốn bằng tiền

Kế toán bán hàngvà công nợ phải thu

Kế toán mua hàng và công nợ phải trả.

Kế toán tài sản cố định, khấu hao và phân bổ chi phí dài hạn.

Kế toán tổng hợp.

PHÂN TÍCH GIÁ THÀNH
03.
PHÂN TÍCH GIÁ THÀNH

Dự đoán giá thành đã tính đến biến động giá nguyên liệu.

Kiểm chứng kế hoạch bán hàng, kế hoạch sản xuất.

Quản lý vòng đời sản phẩm.

Báo cáo quản trị -  Tài chính, thuế
04.
Báo cáo quản trị - Tài chính, thuế

Báo cáo phân tích kết quả kinh doanh

Báo cáo phân tích bán hàng

Báo cáo chi phí ..v.v

Các lĩnh vực
Thiết bị điện - điện tử
Thiết bị điện - điện tử
Ngành thực phẩm-Mỹ phẩm
Ngành thực phẩm-Mỹ phẩm
Cơ Khí-Thép
Cơ Khí-Thép
May mặc - Thời trang
May mặc - Thời trang
Khách hàng
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Simba
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Simba
Công ty OYA  Việt nam 
Công ty OYA  Việt nam 
Công Ty TNHH Lắp Đặt Điện Lạnh Thương Mại Việt (Vee)
Công Ty TNHH Lắp Đặt Điện Lạnh Thương Mại Việt (Vee)
Công ty phân phối công nghệ Quang Dũng
Công ty phân phối công nghệ Quang Dũng
Công Ty Thái Dương Food
Công Ty Thái Dương Food
Công Ty TNHH Trung Kiên Hà Nam
Công Ty TNHH Trung Kiên Hà Nam
Hotline