Fuji Accounting cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ưu điểm của phần mềm

Thực hiện chức năng quản lý tài chính kế toán. Kiểm soát toàn diện tài chính doanh nghiệp.

Cập nhật kịp thời các mẫu báo cáo mới nhất của Bộ Tài Chính và Tổng Cục Thuế.

Thiết kế đúng chuẩn mực kế toán mới ban hành.

Fuji-Accounting tổ chức tài khoản theo dạng cây, cho phép người dùng mở rộng và phục vụ quản lý theo chiều sâu.

Fuji-Accounting hỗ trợ hơn 200 mẫu báo cáo phân tích mọi góc nhìn tình hình kinh doanh, đáp ứng yêu cầu quản trị chuyên sâu.

Chức năng của phần mềm
Phân hệ kế toán vốn bằng tiền
01.
Phân hệ kế toán vốn bằng tiền

Quản lý chặt chẽ thu, chi tiền mặt , tiền gửi ngân hàng , giúp công tác quản lý dòng tiền trong doanh nghiệp được hiệu quả.

Kế toán bán hàng và công nợ phải thu
02.
Kế toán bán hàng và công nợ phải thu

Lập kế hoạch doanh số cho từng đơn vị kinh doanh

Theo dõi hợp đồng: số thực nhận, số hợp đồng, số đã thu hồi, còn lại

Cho biết danh sách các hợp đồng bán hàng (bắt đầu kết, kế thúc, khách hàng, địa chỉ,…).

Kế toán mua hàng và công nợ phải trả
03.
Kế toán mua hàng và công nợ phải trả

Nhập hoá đơn mua loại hàng hoá dịch vụ, chi phí (tính và phân bổ vào giá vốn hàng nhập kho

Chọn phiếu nhập kho để phân bổ chi phí. Mỗi phiếu nhập kho có thể nhập các khoản chi phí khác nhau

Ký vào bảng thuế GTGT loại hoá đơn đầu vào

Kế toán tổng hợp
04.
Kế toán tổng hợp

Cập nhật các nghiệp vụ khác (ngoài các chức năng đã có nghiệp vụ chuyên biệt, như thu tiền, chi tiền,…)
Cập nhật một số chức năng khác (khấu hao TSCĐ, Phân bổ chi phí, thuế nhập khẩu, phân bổ chi phí mua hàng,…)

Báo cáo quản trị -  Tài chính, thuế
05.
Báo cáo quản trị - Tài chính, thuế

Báo cáo phân tích kết quả kinh doanh

Báo cáo phân tích bán hàng

Báo cáo chi phí ..v.v

Các lĩnh vực
Thiết bị điện - điện tử
Thiết bị điện - điện tử
Ngành thực phẩm-Mỹ phẩm
Ngành thực phẩm-Mỹ phẩm
Cơ Khí-Thép
Cơ Khí-Thép
May mặc - Thời trang
May mặc - Thời trang
Khách hàng
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Simba
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Simba
Hotline