Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Simba

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Simba

Simba là công ty chuyên cung cấp thực phẩm và đồ uống Nhật Bản cho các nhà hàng Nhật Bản, khách sạn, siêu thị , cửa hàng tiện lợi tại Việt Nam . Do nhu cầu phát triển kinh doanh công ty Simba đã ứng dụng giải pháp Fuji Cocktail và Fuji Accounting của Fujinet.

TRIỂN KHAI

Thời gian : Ứng dụng Fuji Cocktail từ năm 2012

Phân Hệ

Fuji Cocktail
Quản lí kinh doanh

Quản lý bán hàng ( báo giá, hợp đồng, xuất hàng, bán hàng ,.. )

Quản lý mua hàng trong nước, nhập khẩu. ( yêu cầu mua , PO nhà cung cấp , nhập hàng , mua hàng...)

Quản lý kho ( nhập kho, xuất kho, điều chỉnh kiểm kê,.. )

Bảo hành, cho mượn hàng, mượn hàng từ đối tác,..

Phân hệ quản lý master (sản phẩm, khách hàng, nhà cung cấp, phòng ban ,.. )

Phân hệ quản lý phân quyền ( theo người dùng, thao tác dữ liệu,... )

.....

img7
 
Fuji Accounting
Chức Năng

Quản lý bán hàng , công nợ phải thu ( hợp đồng bán hàng , hóa đơn bán hàng...)

Quản lý mua hàng, công nợ phải trả ( hợp đồng mua hàng , nhập kho,..)

Quản lý tiền ( thu, chi, công nợ ,..)

Phân hệ ngân hàng (ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi,..)

Quản lý tiền lương

Báo cáo phân tích quản trị

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh,...

Phạm vi hoạt động

Tp.Hồ Chí Minh

Hà Nội

Hải Phòng

Đà Nẵng

Nha Trang

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu dự án – chính thức đưa ERP Fuji Cocktail và Fuji Accounting vào ứng dụng tại công ty Simba.

IMG_0447

IMG_0444

(Nguồn ERP Center )

Hotline