Công ty Hồng Tín Việt Nam

Công ty Hồng Tín Việt Nam

Hồng Tín là một trong những công ty xây dựng tại Việt Nam hoạt động trên lĩnh vực tư vấn thiết kế và thi công các công trình dân dụng và công nghiệp .

TRIỂN KHAI :

 1. Thời gian : bắt đầu sử dụng Fuji Cocktail từ năm 2017
 2. Phân hệ :

      Kế toán ( Fuji Accounting ) :

 • Quản lý bán hàng , công nợ phải thu ( Hợp đồng bán hàng , hóa đơn bán hàng...)
 • Quản lý mua hàng, công nợ phải trả ( hợp đồng mua hàng , nhập kho,..)
 • Quản lý tiền ( thu, chi, công nợ ,..)
 • Phân hệ ngân hàng (ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi,..)
 • Quản lý tiền lương
 • Báo cáo phân tích quản trị
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh,...
 1. Phạm vi hoạt động :
 • Hồ Chí Minh
 • Quảng Nam
 • Bình Dương
Hotline