Sản phẩm di động

App di động  dành cho bán hàng
Các sản phẩm App di động của Fujinet dành cho bán hàng, liên kết với hệ thống quản trị doanh nghiệp và tài chính-kế toán là những ...
Những khó khăn của doanh nghiệp và Giải pháp chuyên ngành
GIẢI PHÁP CHO NGÀNH BÁN LẺ THỜI TRANG
Hiện nay, các công ty thời trang trong và ngoài nước có xu hướng phát triển mạnh mẽ , vì thế để trụ vững trên thị trường mang tính cạnh tranh khốc liệt này cần có nhiều giải pháp mà đặc biệt là giải pháp về công nghệ hỗ trợ cho kinh doanh.
Hotline