Nâng cấp phần mềm đánh giá kế hoạch, thực hiện triển khai dự án cho ngành thiết bị

Hệ thống phần mềm Quản trị doanh nghiệp chuyên ngành Quản lý thiết bị dự án được bổ sung cập nhật nhiều chức năng để tăng cường thêm nghiệp vụ theo dõi thực hiện triển khai dự án. Việc theo dõi được kế hoạch khối lượng, chi phí với thực tế triển khai dự án theo từng giai đoạn sẽ giúp Doanh nghiệp thuận lợi hơn cho việc đánh giá triển khai cho các dự án sau.

Với hệ thống báo cáo linh động, người dùng có thể tự chủ động tạo ra các báo cáo để sử dụng, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, không phải trả thêm tiền khi phát sinh thêm báo cáo