Thực phẩm

Khách hàng tiêu biểu

Bán sỉ các loại bánh gạo Kinh doanh trứng gia cầm

* Fuji Cocktail còn được ứng dụng trong lĩnh vực kinh doanh đa dạng những mặt hàng thực phẩm khác như sau:
• Chế biến các sản phẩm từ thịt • Sản xuất bánh kẹo tươi
• Phân phối thịt các loại • Sản xuất rượu
• Chế biến thực phẩm đông lạnh • Sản xuất bánh kẹo Nhật
• Sản xuất bánh kẹo từ gạo • Sản xuất giấm