Sản xuất

Khách hàng tiêu biểu

Sản xuất mì
Sản xuất bánh kẹo
Chế biến thủy sản
* Fuji Cocktail còn được ứng dụng trong lĩnh vực sản xuất đa dạng các chủng loại sản phẩm khác như sau:
• Đồ dựng bằng giấy • Dược phẩm
• Cuộn phim nhựa • Giấy dán, giấy carton
• Thiết bị điện dân dụng • Dụng cụ gia đình bằng gỗ
• Đồ đựng bằng nhựa tổng hợp