Khách hàng tại Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu

Thiết bị dự án Quang Dũng Tek
Thăng Uy
Vee
Máy móc thiết bị y tế Bách Việt
Thực phẩm Simba
Sản xuất(gốm, điện tử, thực phẩm…) Meiwa
Dệt may, thời trang Oya
Văn phòng phẩm, đồ chơi An Điền
Xây dựng Hồng tín