Thành tích

Thị phần phiên bản tiếng Nhật của Fuji Cocktail tại Nhật Bản

  • Phiên bản tiếng Nhật của Fuji Cocktail chiếm thị phần số 1 tại Nhật Bản năm từ năm 2004 đến nay trong lĩnh vực ERP dành cho các doanh nghiệp của Nhật Bản có quy mô doanh số năm dưới 60 triệu USD.
  • Phiên bản tiếng Nhật đang được hơn 4500 doanh nghiệp tại Nhật Bản sử dụng
  • Logo thị phần số 1 Nhật Bản năm 2011 Logo giải thưởng cống hiến IT

    – Theo kết quả điều tra của viện nghiên cứu Kinh tế Yano (Nhật Bản) vào tháng 12 năm 2011.
    – Số liệu dựa theo doanh số bán license của Giải pháp Quản lý Bán hàng và Quản lý Kho hàng cho doanh nghiệp có doanh số năm dưới 60 triệu USD) (Dựa theo giá bán cho Enduser)
    Phiên bản tiếng Nhật của Fuji Cocktail từng được Tạp chí chuyên ngành thực phẩm Nhật Bản “JAPAN FOOD JOURNAL ” bình chọn cho giải “Giải thưởng công nghệ hỗ trợ tốt nhất cho lĩnh vực thực phẩm Nhật Bản lần thứ 10”.

∗ Biểu đồ tỷ lệ ứng dụng phiên bản tiếng Nhật của Fuji Cocktail tại Nhật Bản phân theo ngành

  • Fuji Cocktail phù hợp ứng dụng cho đa dạng ngành kinh doanh. Phiên bản tiếng Nhật của Fuji Cocktail đã đạt thành tích ứng dụng cao nhất trong các ngành Phân phối/Bán hàng, Sản xuất, Dịch vụ và Xây dựng, được thể hiện bằng tỷ lệ trong biểu đồ sau:

Biểu đồ tỷ lệ ứng dụng phiên bản tiếng Nhật phân theo ngành

(Dựa vào doanh số bán license)