Hiệu quả ứng dụng

Những hiệu quả ứng dụng tiêu biểu tại Nhật Bản

Phiên bản tiếng Nhật của Fuji Cocktail đang được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau tại Nhật Bản, và đã đạt được những hiệu quả nhất định. Dưới đây là một số thành tích tiêu biểu:

01Doanh nghiệp phân phối thiết bị điện, doanh số khoảng 146 triệu USD

Hiệu quả ứng dụng phần mềm

 • Nâng cao hiệu quả của nghiệp vụ thu hồi tiền bán thiếu trên phạm vi rộng
 • Phát huy thế mạnh trong việc xây dựng kế hoạch trung hạn và các báo cáo cho kỳ quyết toán bằng cách liên kết với hệ thống kế toán đã có

02Doanh nghiệp sản xuất và chế biến rượu, doanh số khoảng 153 triệu USD

Hiệu quả ứng dụng phần mềm

 • Giảm chi phí bằng cách theo dõi mức độ thích hợp của toàn công ty dựa trên sự tổng hợp của nghiệp vụ bán hàng và nghiệp vụ sản xuất
 • Xây dựng qui trình nghiệp vụ mới dựa trên package nghiệp vụ
 • Đã có thể phân tích theo thời gian thực (realtime) dữ liệu kinh doanh đã được tích hợp

03Doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm, doanh số khoảng 15 triệu USD

Hiệu quả ứng dụng phần mềm

 • Giảm thiểu sai sót trong công việc xuất kho
 • Nâng cao hiệu suất xử lý hóa đơn
 • Nâng cao sức cạnh tranh và tăng cường chia sẻ thông tin theo thời gian động…

04Doanh nghiệp chế biến các sản phẩm từ sữa, doanh số khoảng 72 triệu USD

Hiệu quả ứng dụng phần mềm

 • Cải tiến nghiệp vụ quản lý sản xuất
 • Nắm bắt tình trạng tồn kho xấu và giảm thiểu lượng tồn kho
 • Thực hiện đồng bộ kế hoạch bán hàng và kế hoạch sản xuất dựa trên thành tích trong quá khứ
 • Tính toán giá thành thực tế

05Doanh nghiệp chế biến thức uống, doanh số khoảng 236 triệu USD

Hiệu quả ứng dụng phần mềm

 • Thực hiện tiếp thị khu vực (area marketing)
 • Rút ngắn khoảng thời gian cần thiết (lead time) từ nhận đơn hàng cho đến xuất hàng
 • Giảm thiểu công việc giấy tờ và tự động hóa qui trình nghiệp vụ
 • Ứng dụng thông tin một cách hiệu quả

06Doanh nghiệp chế biến bánh kẹo Nhật, doanh số khoảng 91 triệu USD

Hiệu quả ứng dụng phần mềm

 • Nắm bắt rõ giá thành thực tế
 • Hỗ trợ sản xuất với số lượng ít nhưng đa chủng loại và hạn giao hàng ngắn
 • Hỗ trợ giao hàng với số lượng nhỏ, lô hàng nhỏ và hỗ trợ giao hàng theo phương thức “Just In Time”: chỉ giao cái cần thiết, với số lượng cần thiết khi cần thiết
 • Chuyển đổi cơ cấu của công ty từ chú trọng doanh số sang chú trọng lợi nhuận