Thiết bị-dự án

LĨNH VỰC THIẾT BỊ DỰ ÁN


Các module quản lý gồm:

– Quản lý email marketing
– Quản lý bán hàng
– Quản lý mua hàng
– Quản lý kho
– Chăm sóc khách hàng
– Quản lý tài chính kế toán
– Báo cáo quản trị phân tích

Với hệ thống báo cáo thông minh, đa chiều cho phép người dùng tự tạo riêng
báo cáo theo nhu cầu sử dụng của mình mà không cần nhờ đến nhà cung cấp

Một số nghiệp vụ quản lý đặc thù

Bán hàng
 Cho phép thiết lập nhiều loại giá bán: giá cho nhà thầu, giá Re-seller, giá End-user. Tùy mỗi loại khách hàng sẽ chọn áp dụng giá tương ứng
 Đáp ứng nhiều loại đơn hàng bán: đơn hàng thông thường, đơn hàng dự án, đơn hàng dịch vụ
 Thông tin đơn hàng được gởi ngay đến bộ phận liên quan tiếp nhận xử lý

Dự án
 Phân tích giá để biết được lời lỗ và quan trọng là quyết định giá hợp lý cho dự án
 Quản lý dự án từ lúc tạo dự án, thực hiện các công việc trong dự án như đàm phán, báo giá, …cho đến khi dự án thành công, triển khai dự án và theo dõi chăm sóc khách hàng

Mua hàng
 Quản lý mua hàng trong nước, ngoài nước, lưu trữ các số CO, CQ, PI, …
 Cho phép lưu trữ file đính kèm để xem nhanh chóng khi cần thiết
 Tính toán mua hàng cho từng đơn hàng, giữ hàng khi hàng nhập về để tránh việc bán hàng chồng chéo

Kho
 Quản lý giữ kho cho từng đơn hàng
 Quản lý việc gỡ phụ tùng để biết được thiết bị nào đang bị gỡ
 Quản lý lắp ráp, tháo rời sản phẩm bộ
 Quản lý tồn kho theo Kho, theo xuất xứ, theo LOT, …

Bảo hành, bảo trì
 Quản lý từ lúc nhận bảo hành, kiểm tra, gởi nhà cung cấp bảo hành đến khi trả sản phẩm cho khách hàng
 Quản lý bảo trì, lên kế hoạch bảo trì, theo dõi thực hiện bảo trì

Báo cáo quản trị
 Báo cáo phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
 Hệ thống báo cáo quản trị thông minh