Quản lý mua hàng – kho cho công ty sản xuất

Với đặc thù đáp ứng cho các công ty sản xuất , hoạt động sản xuất và xuất thành phẩm về cho công ty bán hàng. Hệ thống đã thiết kế theo hướng quản lý chi tiết nghiệp vụ mua hàng, kho để kiểm soát giá mua và tồn kho nguyên liệu hiệu quả.

 

Đối tượng ứng dụng

 
  • Công ty có nhà máy sản xuất tại Việt Nam, thực hiện sản xuất và xuất hàng .
  • Công ty sản xuất kinh doanh mong muốn quản lý chặt chẽ giá mua và tồn kho nguyên liệu
 
 

Tại sao phải quản lý việc mua hàng và tồn kho của các phòng ban

 

Vấn đề của doanh nghiệp

 

Mỗi phòng ban phụ trách mua hàng riêng theo đặc thù sản xuất của mình, dẫn đến:

  • Một số mặt hàng mua bị trùng lắp, cùng một mặt hàng thì mua từ nhiều nhà cung cấp với giá mua khác nhau
  • Không tổng hợp được số lượng mua hàng để có giá mua hàng rẻ hơn
  • Không có cơ sở để duyệt giá mua hợp lý vì không so sánh được báo giá từ các nhà cung cấp và không biết được lịch sử giá đã mua trước đây
  • Không có thông tin tồn kho chung để cân đối tồn kho khi mua hàng, giúp mua hàng với số lượng hợp lý
 
 

Ứng dụng Fuji cocktail quản lý mua hàng – kho của các phòng ban sẽ giải quyết được vấn đề gì?

Kiểm soát tồn kho Max, Min thông qua việc mua hàng tập trung
Mua hàng với giá mua tốt nhất do có thể so sánh được báo giá của nhiều nhà cung cấp, xem được lịch sử giá mua gần nhất
Chia sẻ thông tin tồn kho giữa các phòng ban để luân chuyển hàng hoá khi cần thiết