Giới thiệu chung

 

Tổng quan về phần mềm kế toán Fuji Accounting

 
  • Cùng với sự phát triển của CNTT, và các ứng dụng của CNTT trong quản trị. Trên thị trường hiện nay nhiều phần mềm kế toán thông dụng. Đã đáp ứng các yêu cầu của nghiệp vụ kế toán và cung cấp các báo cáo tài chính quan trọng.
    Tuy nhiên, để có thể quản lý chuyên sâu, chặt chẽ tình hình hoạt động kinh doanh, hệ thống báo cáo quản trị chuyên nghiệp, linh hoạt,… Có thể hạch toán tới từng phòng ban với nhiều cấp độ khác nhau, nhiều loại ngoại tệ…Thì Fuij Accounting là một lựa chọn số 1.
  • Fuji Accounting là phần mềm kế toán chuyên nghiệp được ứng dụng cho đa dạng mô hình doanh nghiệp: lớn, vừa, nhỏ.
  • Với chuyên gia cố vấn kế toán dày dặn kinh nghiệp cùng với đội ngũ kỹ sư công nghệ thông tin chuyên nghiệp. Fuji Accounting là giải pháp tuyệt vời cho các doanh nghiệp.
 

Các phân hệ chính

 

Một số báo cáo quản trị tham khảo

  1. Báo cáo bán hàng
  2. Báo cáo luồng tiền
  3. Báo cáo tổng hợp bán hàng
  4. Báo cáo tài chính
  5. Kế hoạch thu chi
  6. Nợ phải thu
  7. Tính lãi
  8. xuất hóa đơn