Chăm sóc khách hàng sau bán hàng

Chăm sóc khách hàng sau bán hàng là hoạt động không thể thiếu trong Doanh nghiệp, chăm sóc khách hàng gồm nhưng công việc: Quản lý bảo hành, bảo trì, lập kế hoạch, phân công thực hiện công việc, … Quản lý tốt công việc chăm sóc khách hàng sẽ giúp Doanh nghiệp nâng cao chất lượng phục vụ, tạo niềm tin và sự hài lòng cho khách hàng sử dụng sản phẩm của mình, từ đó sẽ giúp Doanh nghiệp tăng doanh thu cao hơn nữa.
Giải pháp phần mềm ERP Nhật Bản chuyên sâu cho ngành thiết bị dự án sẽ mang đến cho Quý công ty nhiều know-how trong cách quản lý nghiệp vụ đã được đúc kết từ nhiều công ty Nhật Bản.