FAQ-Ứng dụng ERP

Q1. ERP (Enterprise Resource Planning) là gì?

“ERP (Enterprise Resource Planning) là giải pháp phần mềm quản trị toàn diện cho phép mọi người trong một tổ chức, doanh nghiệp trao đổi thông tin với nhau. ERP giúp phá bỏ “bức tường” ngăn cách giữa bán hàng, sản xuất, phân phối và tài chính kế toán bằng việc tích hợp tất cả các khía cạnh của kinh doanh trong một nguồn thông tin duy nhất phục vụ cho việc quản trị doanh nghiệp cạnh tranh rất hiệu quả”

Q2. Ứng dụng ERP sẽ đạt được những lợi ích gì?
  • Lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch sản xuất, quản lý tồn kho rất hiệu quả.
  • Quản lý chặt chẽ quá trình thanh toán của khách hàng và đối tác giúp giảm thiểu rủi ro.
  • Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, thống nhất thông tin về khách hàng, đáp ứng yêu cầu khách hàng nhanh hơn, nâng cao hiệu quả cho công tác quản lý.
  • Quản lý thông tin xuyên suốt toàn doanh nghiệp, kể cả những điểm, chi nhánh ở xa.
  • Tăng khả năng kiểm soát chặt chẽ cho mọi hoạt động nghiệp vụ.
  • Hỗ trợ ra quyết định đúng đắn trong việc điều hành doanh nghiệp.
Q3. Làm thế nào để chỉ cần tạo chứng từ một lần cho những nội dung giống nhau của cùng một đơn hàng ?

Nếu không ứng dụng ERP, bạn sẽ phải tạo bằng tay từng hóa đơn chứng từ riêng biệt như phiếu nhận đơn hàng, phiếu xuất hàng, phiếu bán hàng …, làm tốn nhiều thời gian của bạn.
Nếu ứng dụng Fuji Cocktail ERP thì bạn chỉ cần nhập nội dung một lần lúc nhận đơn hàng thì dữ liệu sẽ được dùng tiếp để xử lý xuất hàng, bán hàng; tạo chứng từ dùng cho nội bộ và chứng từ dùng cho đối tác, khách hàng.

Q4. Làm thế nào để giảm tối đa các sai sót do nhập liệu thủ công ?

Nếu ứng dụng Fuji Cocktail thì bạn không cần phải nhập nhiều lần những nội dung giống nhau nên sẽ hạn chế đáng kể những sai sót này.

Q5. Làm thế nào để xử lý nhanh và hiệu quả khi lượng giao dịch tăng nhiều?

Hãy sử dụng Fuji Cocktail ERP để hệ thống hóa việc xử lý các giao dịch của bạn. Khi ứng dụng Fuji Cocktail ERP thì với số lượng nhân viên hiện tại vẫn có thể xử lý nhiều công việc hơn mà không cần phải bổ sung nhân sự và tiết kiệm nhiều thời gian đào tạo nhân sự mới.

Q6. Bạn không thể nắm bắt chính xác số lượng tồn kho?

Nếu sử dụng Fuji Cocktail ERP, bạn sẽ nắm bắt chính xác kế hoạch cũng như thực tế của tình trạng xuất hàng luôn được cập nhật trên hệ thống nên có thể trả lời ngay là có đủ tồn kho hay không ngay khi bạn nhận một đơn hàng mới.

Q7. Bạn không biết lúc nào nên mua vào bao nhiêu sản phẩm để luôn luôn có đủ hàng cung cấp ?

Nếu sử dụng Fuji Cocktail ERP, bạn sẽ luôn nắm bắt chính xác kế hoạch cũng như thực tế của tình trạng nhập hàng luôn được cập nhật trên hệ thống nên bạn sẽ nắm rõ là khi nào nên mua vào bao nhiêu sản phẩm thì đảm bảo được lượng tồn kho vừa phải.