Sản xuất linh kiện điện tử

Xây Dựng Tình Huống và Giải Quyết Vấn Đề

 

1. Tình Huống

 

Doanh nghiệp sản xuất A là doanh nghiệp từ Nhật Bản theo mô hình sản xuất tại các khu chế xuất.
Nghiệp vụ chính của công ty là sản xuất hàng hóa và xuất trở về Nhật Bản. Trong đó nguyên liệu sản xuất
được mua từ nước ngoài (chủ yếu là Nhật) và mua từ trong nước. Vấn đề khó khăn công ty gặp phải là:

 

 

 

2. Vấn Đề

 
 • Khi duyệt giá mua nguyên liệu, hàng hóa thì không biết lịch sử giá mua trước đây, không biết.
  đã mua từ những nhà cung cấp nào, nhà cung cấp nào bán giá thấp nhất.
 • Việc mua hàng tự các phòng ban thực hiện mua, vì vậy 1 số hàng hóa mua bị trùng lắp, giá mua không thống nhất.
 • Không có thông tin chung tồn kho để cân đối khi mua hàng nên hàng hoá bị tồn kho nhiều, không biêt
  tồn kho ở đâu, ở đâu hết để luân chuyển khi cần thiết.
 •  

   

  Công ty A đã chọn giải pháp phần mềm Fuji-cocktail để triển khai quản lý nghiệp vụ mua hàng, tồn kho.
  Từ đó việc quản lý mua hàng và quản lý tồn kho nguyên liệu sản xuất đã được giải quyết như sau:
  Phân tính nguyên nhân và phương pháp giải quyết

  Truy tìm yếu tố gây thiệt hại và giải pháp xử lý

 • Luôn lo lắng về việc Kế hoạch sản xuất và kế hoạch bán hàng không được hoạch định một cách hiệu quả gây thất thoát do tồn kho và mất cơ hội bán hàng.
 • Không quản lý được giá mua nguyên liệu sản xuất
 • Không kiểm soát được giá mua: Không so sánh được giá mua từ các nhà cung cấp, không biếtlịch sử giá mua phòng ban tự mua hàng riêng biệt
 • Quản lý thủ công, tốn nhiều giấy, không chia sẻ thông tin kịp thời.
 • Không quản lý được số lượng tông kho, số lượng đặt hàng.
 • Không kiểm soát được nguyên liệu từng kho => không kiểm soát được số lượng mua hợp lý
 • Fuji Cocktail chính là giải pháp tốt nhất giúp quý doanh nghiệp giải quyết tất cả những vấn đề này.

 • Fuji Cocktail đưa ra giải pháp và đối sách như sau:
 • Xây dựng lại quy trình mua hàng kiểm soát giá:
 • Việc mua hàng không được tự mua trực tiếp mà phải xử lý tập trung qua phòng mua hàng
 • Kiểm soát duyệt mua hàng chặt chẽ hơn thông qua 3 bước duyệt (check): Trưởng phòng ban, nhân viên phòng mua hàng, trưởng phòng mua hàng.
 • So sánh được giá từ nhiều nhà cung cấp khác nhau
 • Xem được lịch sử giá mua trước đây
 • Áp dụng quản lý tồn kho nguyên liệu sản xuất.
 • Quản lý số lượng nhập hàng khi mua hàng
 • Quản lý số lượng xuất tiêu dùng, sản xuất
 • Số lượng trả lại kho
 • Sử dụng mail tự động liên lạc trong phần mềm
 • Mail tự động gửi đến các phòng ban liên quan các công việc đang thực thi
 • Mail tự động kiểm soát số liệu thao tác
 • Hiệu Quả

  Hiệu Quả

 • Tiết kiệm được chi phí sản xuất từ việc mua hàng và tồn kho hiệu quả
 • Nắm bắt được tình số lượng tồn kho nguyên liệu trên từng kho và trên tất cả các kho
 • Kiểm soát được giá mua từ đó đã mua hàng được giá hợp lý
 • Kiểm soát được số lượng đặt hàng hợp lý từ đó đã giảm tồn kho dư thừa đáng kể.
 • Quản lý công việc trở nên dễ dàng và chính xác.