Báo cáo quản trị nâng cao

Báo cáo quản trị là một chức năng ưu việt của Fuji Accounting. Báo cáo quản trị giúp nhà quản lý nắm tình hình kinh doanh của doanh nghiệp kịp thời -hiệu quả, từ đó có những đối sách nhanh chóng đáp ứng nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Khó khăn trong quản lý
Làm sao nắm bắt, theo dõi một cách nhanh chóng :

Chi phí doanh nghiệp, luồng tiền

Toàn bộ tình hình hoạt động kinh doanh

Báo cáo tài chính, lãi lỗ ( dự án - sản phẩm )

Doanh thu - lợi nhuận của toàn Doanh Nghiệp 

==> Ban lãnh đạo Doanh Nghiệp nắm và có cái nhìn tổng quát để có những hướng đi chiến lược thay đổi cần thiết 
GIẢI PHÁP

1.Kiểm soát chi phí

Kiểm soát về chi phí gồm lập kế hoạch chi phí và kiểm tra, so sánh giữa thực tế so với kế hoạch đầu năm. Bộ phận nào tiết kiệm chi phí tốt,…để có đánh giá chính xác về thực hành tiết kiệm trong doanh nghiệp.

cp
 

2.Theo dõi luồng tiền

Theo dõi sát sao và kịp thời luồng tiền trong doanh nghiệp , kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, nguồn chi. Đánh giá được hiệu quả sử dụng đồng tiền.

lt
 

3.Tổng hợp bán hàng kinh doanh

Sử dụng Pivot table và Chart để thống kê nhanh các chỉ số kinh doanh-bán hàng dưới dạng số liệu hay đồ thị , như :

-Mặt hàng nào bán chạy, lãi trên vốn lớn

-Tổng hợp doanh số trên khách hàng/ nhóm khách hàng

-Tổng hợp doanh số theo nhân viên/đơn vị bán hàng

….

bhkd
 

4. Theo dõi tức thời hoạt động kinh doanh

 

tdtt

 

Hotline